Rozhovory
[ENG/CZ] SEVER: „The Latvian core scene is rather small, but the bands really support each other!“
Přejít na obsah

[ENG/CZ] SEVER: „The Latvian core scene is rather small, but the bands really support each other!“

(CZECH VERSION BELOW)

Today we have an interview for you with the Latvian post-hardcore band SEVER. A couple of weeks ago we talked about their latest single "Paper Planes" and the guys have suddenly released their new single! You can find both singles below the interview!

Matty: You've already released 3 songs and the newest one is called Paper Planes. In this song I can feel a lot of nostalgia thanks to the video that surprised me so much. Can you tell us the story behind the song?

Stanislav: Thank you so much, glad you enjoyed our new single! The video for Paper Planes tells a story about a man who tries to express his feelings by writing a love letter, but “voices” inside his head try to prevent him from doing this. And right after the message has been finally sent, there is an immediate feeling of regret. However, there's nothing you can do about it anymore. Since we all grew up in 00s era, we really wanted to have that retro vibe in our video, and thought that using a Windows 98 theme would fit well to the music and song concept! All in all, we're very glad how it turned out, and are blown away by the feedback!

Matty: You have always been able to capture the atmosphere in your music videos, as in Static Scream for example. However, the idea of Windows 98 is brilliant, I think that it really could wake some feelings in many people! How long did it take to record the song itself?

Pavel: Thank you! So the song itself was written quite a while ago. The recording process took us very little time - 1 day for instruments, 1 day for vocals, but the whole additional recording, changes and everything else made the process much longer, so that Paper Planes was released almost 1 year after Static Scream! Currently we are set to release singles more often, so keep an eye out!

Matty: It's true that I really could not wait to see what happened after Static Scream, I was very surprised! So is this the way you wanna go or are you still trying to find fitting sound for your band?

Stanislav: Overall we are happy with post-hardcore\alternative rock direction we are currently going. Our listeners seems to enjoy it as well, so we don’t have any plans to make major changes to our style in near future. However we are always experimenting with electronic parts of our songs to make each song to sound unique. Adding synths or orchestral sounds can make a big difference in songs atmosphere. In Paper Planes we used old-school synth sounds to express nostalgic vibes.

Matty: Fans are very happy with that which is cool. I think that it's very important to have different sound than other bands. I do not really know any other Latvian band than you, what about your home scene? Is post-hardcore popular in your country?

Leo: We have a lot of great bands and musicians here in Latvia for such a small country. Most popular rock bands here is Brainstorm and Carnival Youth. However the “core” scene is not so big comparing to other countries. Often we are sharing the stage with our friends from Leenlake, Harta, Once Upon, Stagnant Project and Blinded Memory, which are always pleasure to play and hang out with. Each band has its own unique sound, but still we are always supporting each other.

Matty: Cool, I'm gonna listen to them. It's great that you support each other, here in the Czech Republic it's the same. In which country would you like to play/tour?

Pavel: Well, we are open to play any country! We all love travelling and would love to tour one day in our career. I think the most exciting countries to play would be United States, Australia and Russia!


Matty: That sound's great, hope to see you in the Czech Republic. Also did you know that your band name means "North" in our language? Haha

Pavel: Haha yes! SEVER means "North" in Russian, which is our native language, so we did that choice on purpose! Fun how it has the same meaning across different languages!

Matty: Yeah that's true I think you get this question often, haha! Okay last question, guys - new singles are on the way, so is there a chance that we can expect first EP or a debut album next year?

Pavel: Well, let's not promise anything yet, but it seems to us that an EP next year sounds more than likely! Thank you a lot for the questions and interest in the music we make!

------- CZECH VERSION -------

Dnes tu pro vás máme rozhovor s post-hardcore kapelou SEVER z Lotyšska, se kterou jsme si povídali o jejich nedávném singlu "Paper Planes" a u příležitosti, že hoši včera vydali další nový singl, ho vypouštíme ven! Obě písně najdete úplně dole pod rozhovorem!

Matty: Pánové, vyhodili jste ven už 3 singly a nový se jmenuje "Paper Planes". V té písní cítím hodně nostalgie díky klipu, který mě velmi překvapil. Řeknete nám, o čem song vypráví?

Stanislav: Děkujeme, jsme rádi že se ti nový singl líbí! Klip k Paper Planes vypráví příběh o muži, který se snaží vyjádřit své pocity psaním zamilovaného dopisu, ale "hlasy" uvnitř jeho hlavy se mu v tom snaží zabránit. A potom co zprávu konečně pošle, přichází okamžitý pocit lítosti. Každopádně, nic s tím už neudělá. Vzhledem k tomu, že jsme všichni vyrostli v éře 00, tak jsme chtěli zachytit tento retro feeling i v našem klipu a přemýšleli jsme o využití Windows 98 námětu, který by skvěle pasovat do konceptu písně. Celkově jsme opravdu rádi, jak to vyšlo a opravdu nám vytřelo zrak, jaký feedback jsme dostali.

Matty: Vždy jste byli schopni vyjádřit atmosféru ve vašich klipech, například jako v písní "Static Scream". Každopádně, ta myšlenka Windowsu 98 byla neuvěřitelná, myslím si, že to v lidech leccos probudí. Jak dlouho vám trvalo nahrávání songu?

Pavel: Děkujeme! No samotný song byl napsanej už nějakou dobu. Nahrávání nám zabralo krátký čas - 1 den nástroje, 1 den na vokály, ale veškeré dodatečné nahrávání, změny a vše ostatní prodloužilo proces, takže to pak zapříčinilo, že Paper Planes jsme vydaly skoro jeden rok po Static Scream. Momentálně jsme připraveni vyhazovat singly častěji, tak to sledujte!

Matty: Takže je tohle ta cesta, kterou se chcete vydat nebo se stále snažíte najít vyhovující zvuk pro kapelu?

Stanislav: Celkově jsme spokojení s post-hardcore\alternative rock směrem, který momentálně děláme. Zdá se, že našim posluchačům to vyhovuje, nemáme v plánu nic měnit něco na našem stylu ani v blízké budoucnosti. Každopádně, my vždycky experimentujeme s elektronickýma částma v našich písních, tak abychom každou udělali unikátní. Přidáváme synťáky nebo orchestrální zvuky, které udělají velké rozdíly v atmosféře songů. V Paper Planes jsme využili zvuk old-school synťáku, abychom vyjádřili nostalgické pocity.

Matty: Fanoušci jsou s tím spokojený, sám si myslím, že je důležité mít jinačí sound než ostatní kapely, je těžké najít ten ojedinělý zvuk, ale myslím si, že se vám to podařilo. Neznám vůbec žádné Lotyšské kapely kromě vás, jak je na tom vaše domácí scéna? Je post-hardcore ve vaší zemi populární?

Leo: Máme tu spoustu skvělých kapel a muzikantů na to, jaká je Lotyšsko malá země. Nejvíce populární rockové kapely tu jsou Brainstorm a Carnival Youth. Jinak "core" scéna tu není moc velká v porovnáním s jinými zeměmi. Občas sdílíme stage s našimi přáteli z Leenlake, Harta. Once Upon, Stagnant Project a Blinded Memory, se kterými je radost hrát a bavit se. Každá kapela má svůj unikátní sound, ale pořád se podporujeme mezi sebou.

Matty: To zní dobře, půjdu si je poslechnout. Je skvělé, že se takhle podporujete mezi sebou, tady v České Republice je to podobné. V jaké zemi by jste rádi hráli?

Pavel: No, jsme otevřený hrát kdekoliv! My všichni milujeme cestování a rádi bychom jednou určitě jeli na tour. Myslím si, že asi nejzajímavější země, kde bychom chtěli hrát, jsou Amerika, Austrálie a Rusko!

Matty: Tak doufáme, že vás jednoho dne uvidíme v České Republice. Mimochodem, věděli jste, že jméno vaší kapely v našem jazyce znamená "Sever" ("North", pozn. red.)? Haha

Pavel: Haha ano! SEVER znamená "sever" v Ruštině, což je náš rodný jazyk, tak jsme tuhle volbu učinili účelně. Je zajímavé, jak to má stejný význam napříč různými jazyky.

Matty: To je fakt. Myslím, že tuhle otázku dostáváte často... Poslední dotaz: nové singly jsou na cestě, je tedy šance, že v novém roce můžeme očekávat vaše první EP nebo debutové album?

Pavel: No, nechceme nic slibovat, ale vypadá to, že EP příští rok by mohlo dopadnout! Moc děkujeme za otázky a zájem o hudbu, kterou vytváříme.

Články autora Matty Vaněk

COMEBACK: Kanaďané Blind Witness jsou z ničeho nic zpátky a fans šílí!

Deathcore partička Blind Witness je zpět a ten kdo kapelu sleduje, tak jistě ví, že kapela se rozpadla 25. května 2012, kdy vyšla ven ofíko zpráva.…

Volumes by rádi Michaela Barra zpátky v kapele

Bývalý zpěvák Volumes Gus Farias byl vyhozen z kapely v prosinci a nyní má podezření, že by mohli přivést zpět bývalého zpěváka skupiny…