Rozhovory
VESPERA: "Při natáčení klipu jsme měli blízko ke smrti!"
Přejít na obsah

VESPERA: "Při natáčení klipu jsme měli blízko ke smrti!"

Vespera je velmi unikátní kapela, kterou by sis měl rozhodně poslechnout! Není náhoda, že jsme je vypíchli jako jeden z největších objevů roku 2019.
Hoši vydali před několika dny nový singl "Fading Light" a ty si běž počíst, co je při natáčení potkalo. Nebudeš litovat!

1. Vítám tu Vesperu! Vybrali jsme Vaši kapelu jako jeden z největších objevů v roce 2019. Jak jste se vlastně dali dohromady jako skupina? Za měsíc to budou 4 roky od prvního singlu!

My jsme se všichni potkali přes internet! Casval a Jonathan již byli ve studiu a pracovali na singlech a nakonec přibrali Cairna a Paula skrze Facebook.
Když jsme natáčeli klipy v Seattlu, viděli jsme se tam vlastně poprvé.

2. Jak přežíváte tuhle dobu jako muzikanti, jako kapela? Jste všichni v jednom městě?

Přežít tuto dobu nebylo nic jednoduchého, ale děláme co můžeme a zůstáváme velmi produktivní, pracujeme na novém materiálu a experimentujeme s novými nástroji.
Máme pevný disk s více než 1000 nápady na skladby, na kterých v současné době pracujeme. Trošku jsme se zbláznili, já vím. Než COVID 19 vypukl, byli jsme všichni v jednom městě, ale z bezpečnostních důvodů Cairn odletěl zpět do Montrealu a zbytek zůstal v Los Angeles.

3. Váš nový song "Fading Light" se trošku upustil od tvrdšího směru a v nějaké podobě je to vlastně pokračování písně Sleepless, mám pravdu? V průběhu písně je Jonathan na útěku. Před čím vlastně?

Myslím si, že Fading light má takový "sleep metal" vibe, je stále tvrdý, ale v jistém směru velmi klidný. Je to pokračování Sleepless!
Jde o metaforu pro útěk před negativními situacemi a ve Fading Light se metaforicky snažím uniknout rýsujícímu se existenciálnímu strachu, který je těžší identifikovat.
Myslím, že si něčím takovým teď prochází hodně lidí!

4. Nastal při natáčení moment, na který nikdy nezapomenete?

Nezapomenu na některé ty momenty, kdy jsme měli kousek ke smrti, když jsme natáčeli tyto klipy. Mezitím, co jsme natáčeli v jedné polovině jaderné elektrárny, americká armáda používala druhou polovinu na výcviková cvičení.
Při jedné příležitosti jsme omylem zabloudili špatnou chodbou a skončili jsme na dělostřeleckém cvičení. Různí uniformovaní ozbrojenci pozvedli pušky směrem k nám, ale rychle si uvědomili, že nejsme zamýšlenými cíli jejich cvičení. V šoku jsme ustoupili a v klidu jsme zakončili natáčení.
Také na nás stříleli, když jsme ten den natáčeli v lese, typické USA že?

5. A byly tyto klipy natáčeny ve stejné lokaci? Ta místa jsou dechberoucí!

Ano! Obě videa byla natočena ve státě Washington ve vyřazené jaderné elektrárně, bylo to velmi rozsáhlé místo, takže jsme se snažili využít co nejvíce prostoru. Deafening Dissonant jsme taky natáčeli na stejném místě.6. Řekli jste nám na livestreamu, že "Fading Light" byla vaše první píseň, kterou jste dokončili jako kapela. Co se stalo, že song vyšel až po 3 letech?

Správně, byla to úplně první písnička, kterou jsme dokončili. Když jsme dodělali všechny skladby, rozhodli jsme se, že Bloom bude lepší úvodní píseň, protože měla silnější video. Čtyřikrát jsme předělali koncept hudebního klipu pro Fading Light.
Když jsme konečně plánovali vydání videa, přišel COVID-19, takže jsme se rozhodli počkat, dokud znovu nepotvrdíme naše nové termíny turné, abychom píseň zveřejnili.

7. Makali jste na jedné z písní se Spencerem Sotelo z Periphery. Track se jmenuje "Paradise"! Zabývá se tématy jako například sebevražedné myšlenky, deprese. Už jste se někdy setkali s lidmi, kteří si těmito stavy prochází a kteří vám řekli: “Kluci, vaše hudba mi pomohla!” ?

Ano, myslím, že většina lidí na světě trpí stavy jako jsou deprese, úzkost, závislost a sebevražedné myšlenky.
Nepřekvapuje mě, když nás lidé oslovili a vyprávěli nám své příběhy.
Myslím, že velký problém je, že jen málo lidí je ochotno přiznat, že jim to nějakým způsobem ubližuje, a to je jeden z důvodů, proč jsme napsali Paradise.
Chtěl jsem zahájit dialog s lidmi, abych jim připomněl, že nejsou sami.

8. Byli jsme velmi překvapeni, že jste vytvořili hudební klipy defakto na všechny písně! Co vás k tomu hnalo? Tohle se jen tak nevidí a myslím si, že lidi to moc ocenili!

Hodně nám záleží na tom, co děláme, a toto je jeden ze způsobů, jakým to dáváme najevo.

9. Fanoušci se nemohou dočkat, až vás uvidí naživo i tady v České republice. Jste pro sem dorazit a uspořádat koncert?

Nepřejeme si nic víc než vyjet na tour okolo světa a setkat se s každým člověkem, který poslouchá naši hudbu.
Doufám, že se do normálu vrátíme dříve než později a že se ocitneme i v České republice a budeme moci pro všechny vystupovat.
Praha se opravdu jeví jako jedno z nejkrásnějších měst na světě :)10. Hoši, pamatujete si vlastně svůj vůbec první koncert? Jaké to bylo stát na stagi poprvé?

První show jsme odehráli zde v Los Angeles na konci roku 2019, krátce před COVID-19. Bylo neuvěřitelně vzrušující a naplňující poprvé společně vystupovat jako kapela.
Stát poprvé na pódiu jako kapela bylo úžasné, bylo to správné. Energie, která v nás všech rostla, byla úžasná a těšíme se, až se k tomu pocitu vrátím.

11. Záhadnou otázkou pro nás je také to debutové album! Co od vás letos můžeme očekávat?

Změnili jsme plány, pokud jde o vydání alba. Místo toho, abychom vydali celé album, rozhodli jsme se udělat tři EPs. Během našeho psaní při COVID-19 jsme se jako kapela hodně vyvinuli, takže chceme, aby naše první album bylo mnohem přesnější reprezentací toho, kým jsme nyní.
Můžete očekávat novou hudbu, ztvárnění starých písní, coverů a naše vůbec první americké turné. :)


ENGLISH VERSION

1. I’d like to welcome you guys; Vespera! We chose you as one of our fresh artists of 2019! How did you guys get together? In a month, it will be four years since you put out your first single!

We all met via the internet! Casval and Jonathan were in the studio working on the songs and eventually recruited Cairn and Paul through Facebook. When the band met up in Seattle to film the videos, everyone met for the first time ever.

2. How are you coping with this era as musicians? And, as a band? Are you based in one city / town?

Surviving through COVID-19 has not been the easiest, but we're making the best of it and staying productive by writing a lot of new music and experimenting with new instruments. We have a hard drive with over 1000 song ideas that we're currently working on. We're a bit out of our minds, I know. Right before COVID-19 happened, we were all in the same city, but out of safety, Cairn flew back to Montreal, so it's just the three of us in Los Angeles.

3. Your new song Fading Light steps away from the heaviness and in some form it’s a continuation of the song Sleepless, right? What is it that haunts you in regards to this story?

I'd like to think of Fading Light as a "sleep metal" vibe, it's still heavy in a way but also very calm. Fading Light is a sequel to Sleepless! Sleepless is a metaphor for running away from negative situations and in Fading Light I'm metaphorically trying to escape a looming existential dread that is harder to identify. I think many of us going through something like that right now.

4. Was there; over the course of years, a moment you'll never forget?

I'll never forget some of the near death experiences we had while filming these music videos. While we were filming in one half of the nuclear plant, the US military was using the other half for training exercises. On one occasion, we accidentally wandered down the wrong hallway and ended up walking into an artillery drill. Various uniformed gunmen raised their rifles in our direction, but quickly realized that we weren’t the intended targets of their exercise. We backed away in shock and wrapped up filming in peace. We also had gunshots fired in our direction while filming in the forest later that day. Typical USA, right?

5. Are both music videos shot in the same location? The shots are breathtaking!

Yes! Both videos were shot in Washington State at a decommissioned Nuclear plant, it was a very large location so we tried to utilize as much of the space as possible. We also filmed Deafening Dissonant in the same location.


6. During the livestream you told us that Fading Light was your first song as a band. What happened during the 3 year break after which you released this song?

Correct, it was the very first song I had completely finished. When I finished all of the songs, I had decided that Bloom would be a better song to start with because it was a stronger video. We redid the music video concept for Fading Light four times. When we were finally making plans to release the video, COVID-19 became a thing so we decided to wait until we reconfirmed our new tour dates to release the song.

7. You worked on one of your songs with Spencer Sotelo from Periphery. That track is called "Paradise". Since this song deals with suicide and depression - have you ever met people who suffer from such ilnesses? To tell you, guys, your music helped me personally!

Yes, I think a majority of the people in the world suffer from things like depression, anxiety, addiction, and suicidal thoughts. It isn't a surprise to me when people have approached us and told us their stories. I think the big problem is that not many people are willing to admit they're hurting in some way, and that's part of the reason I wrote Paradise. I wanted to open a dialogue with people to remind them that they aren't alone.

8. We were really surprised that you created music videos for all your released songs! What makes you want to do that? It’s pretty rare that bands do that. On the side note, fans appreciate that very much!

We care a lot about what we do and this is one of the ways we like to show how much we care.

9. Also, fans in the Czech Republic can't wait to connect with you as a band. Are you looking for opportunities to run gigs down here?

We would love nothing more than to tour around the world and meet every single human that listens to our music. I am hopeful that we will return back to normalcy sooner than later and that we'll find ourselves in the Czech Republic performing for all of you. Prague really does seem like one of the most beautiful cities in the world :)


10. One thing that interests me, personally - do you guys remember your first live show? What was it like being on a stage for the first time?

We played our first show here in Los Angeles at the end of 2019, shortly before COVID. It was incredibly exhilarating and fulfilling to perform together as a band for the first time. Standing on stage for the first time as a band was amazing, it felt right. The energy that was surging in all of us was amazing and I look forward to getting back to that feeling again.

11. Lastly, the mysterious question for the many is the debut album! What can we along with the rest of the fans expect from Vespera this year?

We have changed plans when it comes to the album release. Instead of releasing one whole album, we decided to do three EPs. We've evolved a lot as a band during our COVID-19 writing sessions, so we want our first album to be a much more accurate representation of who we are now.
You can expect new music, renditions of old songs, covers, and our first US tour ever. :)

FB: https://www.facebook.com/vesperaofficial
IG: https://www.instagram.com/vesperaofficial/

Články autora Matty Vaněk

As Everything Unfolds: Celý léta jsme neměli nic a najednou máme za rok všechno. Je to úžasný!

Máme pro vás první rozhovor z letošního Rock for People! Hned v úvodu festivalu jsme si popovídali s Charlie Rolfe z kapely As Everything Unfolds…

IN FLAMES jsou zpátky v Praze a rovnou se silným supportem!

In Flames ze Švédska se přeci jen ještě ukážou tento rok v Praze!A zdá se, že přivezou i novej materiál - The Great Deceiver je novej singl,…